Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

"A területi felzárkózási koordinációs központ és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet, és a módosításáról szóló 19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a 9 db, eddig önálló Regionális Képző Központ a rendelet hatályba lépése napjával a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központtal, mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnt.

A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ elnevezése 2011. június 30-tól Türr István Képző és Kutató Intézetre változott."

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

p

A BMIK egykori tevékenységének leírása

A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) a munkaügyi Kormányzat, valamint Budapest Főváros Önkormányzata által közösen alapított szervezet volt, amely a foglalkoztatást és az emberi erőforrások fejlesztését elősegítő programok megvalósítása érdekében jött egykoron létre. A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központban (BMIK)  képzések biztosították az alap-, közép- és felsőszintű szaktudás, illetve képesítés megszerzését. A központ mindazoknak nyújtott segítséget, akik új, piacképesebb szakmát szerettek volna elsajátítani vagy korábbi ismereteiket kívánták mélyíteni (köztük pályakezdők és álláskeresők). Ezen kívül igény szerinti képzések, tréningek is a Központ tevékenységei közé tartoztak. Az Intézmény az Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) kiadására is jogosult volt, minden felhasználói témakörben.

Hasznos cikkek a távmunkáról